surell consulting ab https://consulting.surell.se surell consulting ab hjälper kunder med utveckling, utbildning och rådgivning inom GIS och MicroStation. Fri, 29 Mar 2019 08:11:55 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.10 Surell Consulting och LE34 i strategiskt samarbete https://consulting.surell.se/microstation/surell-consulting-och-le34-i-strategiskt-samarbete/ https://consulting.surell.se/microstation/surell-consulting-och-le34-i-strategiskt-samarbete/#respond Fri, 29 Mar 2019 08:02:43 +0000 https://consulting.surell.se/?p=2722 Nu är det klart att Surell Consulting AB och LE34 inleder ett strategiskt samarbete kring Bentley Systems lösningar i Norden.

Tack vare samarbetet med LE34 som är Bentley Channel Partner i Norden, kan vi nu erbjuda försäljning av Bentley programvaror, fler utbildningar, stöd i större projekt och möjlighet att teckna hotline support. Surell Consulting kommer stötta LE34 på den svenska marknaden men även utgöra en resurs i arbetet i övriga Norden.

Tillsammans kan vi erbjuda kunder i hela Norden utbildning, programutveckling, försäljning, support och verksamhetsstöd för alla Bentleyanvändare!

Kontakta Krister Surell eller Jan Thinglev Olsen för mer information.

 

]]>
https://consulting.surell.se/microstation/surell-consulting-och-le34-i-strategiskt-samarbete/feed/ 0
Redigera attributdata i Excel https://consulting.surell.se/microstation/redigera-attributdata-i-excel/ https://consulting.surell.se/microstation/redigera-attributdata-i-excel/#comments Thu, 07 Mar 2019 10:45:26 +0000 https://consulting.surell.se/?p=2707 I senaste CONNECT versionen Update 11 finns en väldigt spännande nyhet. Den ligger inlagd som Technology Preview vilket innebär att den förhoppningsvis kommer att finnas med i kommande versioner.

Funktionaliteten kallas Item Type Excel Import/Export och innebär att man kan exportera attributdata till Excel, göra uppdateringar och sedan importera dessa till sin ritning igen. Man kan även exportera och importera attributdefinitioner (Item Types). Detta gör det bl.a. möjligt att ha generiska attribut på sina objekt (celler) vilka sedan kan massuppdateras i Excel och laddas tillbaks till ritningen.

Som ett exempel tänkte jag visa hur detta kan användas för att lägga detaljerad information på objekten i en larmprojektering.

I ritningen har man placerat ut all utrustning (IR-detektorer, kameror mm). Alla objekt har generiska utrustningsattribut som finns kopplade till cellerna i cellbiblioteket. Dessa läggs automatiskt på objekten när man placerar cellerna.

Tar man ut en utrustningsrapport i MicroStation kan det se ut så här (hur man skapar rapporter kan ni läsa här).

Den enda specifika informationen är Namn som finns kopplad på de olika cellerna i cellbiblioteket.

Nu är det dags för upphandling och man vill ha detaljerad information med fabrikat, leverantör och pris. Detta kan man enkelt göra i Excel där man kan pröva olika alternativ för att hitta den bästa lösningen.

Dags att exportera!

Exportera attribut

Detta gör man via fliken Attach. Där finns toolboxen Item Types och det nya verktyget Import/Export.

Väljer man detta öppnas följande dialogbox.

Välj Export Instances och ange önskad mapp för exporten. Detta exporterar attributen för alla element som har Item Typeinformation. Varje attributtyp (Item Type) får en egen Excelfil. I detta exempel skapas en fil som heter Utrustning.xlsx.

Öppnar man Excelfilen ser man attributen tillsammans med ett elementid. Detta används vid importen för att koppla informationen till rätt element.

Nu kan man söka runt i leverantörsdatabaser och hitta de fabrikat och modeller som är lämpliga och uppdatera Excelarket.

Nu är det dags att importera informationen tillbaks till ritningen.

Importera attribut

Välj funktionen Import/Export och klicka i Import.

Eftersom Excelfilen innehåller element-ID kan MicroStation uppdatera elementen med den nya informationen.

Nu har all utrustning fått den nya detaljerade informationen!

 

Jag kan se många olika användningsområden för detta. Bl.a. kan man importera CoClassdefinitioner från Excel för att skapa Item Types för sina olika komponenter.

]]>
https://consulting.surell.se/microstation/redigera-attributdata-i-excel/feed/ 1
Styr ritordningen för 3D-referenser https://consulting.surell.se/microstation/styr-ritordningen-for-3d-referenser/ https://consulting.surell.se/microstation/styr-ritordningen-for-3d-referenser/#respond Tue, 05 Feb 2019 16:14:58 +0000 https://consulting.surell.se/?p=2696 En fråga som dyker upp lite då och då är om man kan styra ritordningen för 3D-referenser. Detta vill man bl.a. kunna göra då referensfilerna har information som ligger ovanför (i en toppvy) den information man vill visa eller arbeta med. Mitt svar har tidigare varit att detta inte går eftersom i 3D-filer är det alltid vy Z som styr vad som ligger överst. En lösning för utskrifter har varit att skapa en 2D-ritning som man ansluter alla 3D-referenser till. Då kan man använda Update Sequence i referensdialogen för att styra ritordningen.

Problemet är om man vill ha denna funktionalitet även när man arbetar i en 3D-fil.

Nu har jag snubblat över en lösning på detta i Bentley Communities. I denna tråd pekar man på ett annat sätt att lösa detta som jag tänkte visa här. Om inte annat för att inte glömma bort det själv!

Ändra ritordningen för referenserna

Precis som när man använder en 2D-fil ska man sätta ritordningen för referenserna.

Se till att den aktiva filen ritas sist.

Skapa en ny Display Style

Nu kommer vi till trixet som gör att detta fungerar även om den aktiva filen är en 3D-fil!

Öppna vyattributen och klicka på det lilla förstoringsglaset till höger Display Style. Observera att detta endast fungerar om Display Style är Wireframe.

I dialogen som då öppnas tar man en kopia av aktiv display style (som är Wireframe). Kalla den t.ex. File Order. Checka sedan Use File Order for Display.

Det är allt!

Se till att använda denna display style i alla toppvyer så kommer elementen i den aktiva filen att ritas ovanpå referenserna.

I exemplet nedan ligger den gröna rektangeln (Z = 10m) i en referens och den röda (Z=0m) i aktiv fil. I vy 1 används Wireframe och i vy 2 den nya File Order som display style. Vy 3 visar hur det ser ut i profil.

]]>
https://consulting.surell.se/microstation/styr-ritordningen-for-3d-referenser/feed/ 0
Välkommen till BIM-seminarium! https://consulting.surell.se/visualisering/valkommen-till-bim-seminarium/ https://consulting.surell.se/visualisering/valkommen-till-bim-seminarium/#respond Wed, 28 Nov 2018 09:39:32 +0000 http://consulting.surell.se/?p=2626

Att BIM är ett begrepp som är på allas läppar kan inte ha undgått någon. Exakt vad innebär och hur man ska kunna använda det i sin egen verksamhet kan det vara lite svårare att få grepp om.

Surell Consulting har därför tillsammans med LE34 tagit fram ett seminarium där vi reder ut begreppen och på ett praktiskt sätt visar hur man kan använda olika system för att planera, skapa, dela och förvalta digitala data i stora och små projekt. BIM i praktiken helt enkelt!

Vi kommer att varva teori och praktik för att visa hur övergången till BIM kan hjälpa er att effektivisera projekt av alla storlekar. Genom att förstå vad BIM innebär kan man börja implementera detta på en nivå som gör det möjligt att kliva på det tåg som ofrånkomligen redan är i rullning. Fokus kommer att ligga på BIM i infrastruktprojekt och vi använder program från Bentley Systems, men innehållet är lämpat för alla som vill få en bättre förståelse för vad BIM egentligen är.

Seminarierna kommer att hållas vid två tillfällen i Sverige och två tillfällen i Danmark. Anmäl er till det tillfälle som passar bäst och tipsa gärna era kollegor.

SVERIGE

Stockholm
den 24 januari 2019

Göteborg
den 7 februari 2019

DANMARK

Köpenhamn
den 27 februari 2019

Århus
den 28 februari 2019

Anmälan görs via e-post till: jto@le34.dk.

Ett preliminärt program finns att ladda ner här här:

]]>
https://consulting.surell.se/visualisering/valkommen-till-bim-seminarium/feed/ 0
Exportera punktdata till Excel https://consulting.surell.se/microstation/exportera-punktdata-till-excel/ https://consulting.surell.se/microstation/exportera-punktdata-till-excel/#respond Tue, 25 Sep 2018 09:46:55 +0000 http://consulting.surell.se/?p=2583 Det händer att man vill exportera olika typer av punktdata för vidare bearbetning i andra program. I MicroStation v8i har man sedan länge kunnat använda Export Coordinates i toolboxen XYZ Text för att exportera koordinater till en textfil. Funktionen har dock varit begränsad till att exportera endast koordinater, man har inte kunnat få med text eller cellnamn.

Nu ska vi titta på hur man kan använda rapporter i MicroStation CONNECT för att göra samma sak, och även få med text och andra attribut. Vi kan dessutom exportera resultatet direkt till Excel.

Skapa en rapport

Öppna en fil som innehåller de punktdata ni vill exportera. I exemplet ska vi exportera stompunktsnummer. Texterna förutsätts vara placerade på samma koordinat som stompunkterna.

Öppna rapportverkyget genom att välja fliken Analyze och klicka på Reports.

Detta öppnar rapportdialogen där vi kan skapa och köra rapporter.

Börja med att skapa en ny kategori (ikonen New category), vi kan kalla den Exporter. Detta används för att gruppera likartade rapporter.

Skapa sedan en rapportdefinition (ikonen New report definition). Vi kallar den Stompunkter.

För varje rapport måste man ange var, och vilken typ av data den ska leta leta efter.

Ange var rapporten ska söka under Search Location. I detta fall den aktiva modellen i den aktiva filen.

Ange sedan vad den ska söka efter under Included Items. Här sätter vi Item Types till Dgn Elements och Text.
Hade vi velat leta efter celler eller punkter istället är det här man anger detta.

Nu ska vi ange vilka kolumner rapporten ska innehålla.

Vi börjar med texten, dvs stompunktsnumret.

Högerklicka på texten Columns och välj Add Column och byt namn till Nummer.

Till höger väljer vi sedan vilken egenskap (Property) vi vill att detta ska motsvara.
Klicka på på droplistan och välj Text-Contents-Text String.

Kolumnen Nummer kommer nu att innehålla texten för elementet.

Skapa en ny kolumn kallad X och välj egenskapen Text-Geometry-Origin.

Denna kolumn kommer nu att visa koordinaterna för elementets placeringspunkt (X, Y och Z).  Vid en export hamnar då X, Y, Z i samma kolumn vilket inte är vad man vill. Vi ska därför skapa tre separata kolumner och sedan formatera dessa ytterligare.

Kopiera kolumnen X två gånger och ändra namnen till Y och Z.

Nu ska vi justera dessa kolumner så endast X, Y och Z-koordinaten visas i respektive kolumn.

Högerklicka på X och välj Add Formatting. Detta kommer att lägga till formateringsegenskaper till höger.

Välj X under Select Coordinates.

Välj MU under Label Format.

Ändra eventuellt Accuracy eller andra parametrar efter behov.

Gör samma sak för kolumnerna Y och Z.

Nu bör det se ut på detta sätt.

Det var allt. Nu kan vi provköra rapporten genom att klicka på ikonen Preview Results. Om allt blivit rätt bör det se ut på följande sätt:


Nu när rapporten fungerar kan man nu exportera resultatet till Excel eller en csv-fil via ikonen Export Results.

För att kunna återanvända detta på ett bra sätt bör rapporten skapas i ett dgnlib så den blir åtkomlig för alla. Ett alternativ kan vara att spara den i en tom fil och se till att man anger Include Reference Attachments under Search Location. Då kan man ansluta filen man vill exportera som referens och sedan köra rapporten.

Om elementen har fler egenskaper, vilket kan vara fallet om de skapats via en BIM-applikation eller något annat program som använder Item Types, kan alla dessa egenskaper exporteras på samma sätt.

Rapporter är ett perfekt sätt att exportera punktdata!

]]>
https://consulting.surell.se/microstation/exportera-punktdata-till-excel/feed/ 0
LE34 blir Bentley Channel Partner i Sverige https://consulting.surell.se/microstation/le34-blir-bentley-channel-partner-i-sverige/ https://consulting.surell.se/microstation/le34-blir-bentley-channel-partner-i-sverige/#respond Fri, 14 Sep 2018 08:17:04 +0000 http://consulting.surell.se/?p=2577

Det har länge saknats återförsäljare för Bentley Systems i Sverige vilket gjort att all support har gått via supportcentret i Dublin. Detta har många upplevt varit en brist eftersom man helst vill ha dessa kontakter på sitt eget språk och gärna med folk som känner den svenska marknaden.

Nu kommer vi för första gången på länge (vissa kanske kommer ihåg CAD 4U, CAD & Office m.fl!) få ett företag som kan sälja, supporta och utbilda även här i Sverige. Det danska konsultföretaget LE34 har tecknat avtal med Bentley och kommer att bli Bentley Channel Partner även i Sverige. Dessa kommer successivt att bygga upp sin organisation i Sverige men kommer redan nu att kunna hjälpa till med support och utbildningar.

Surell Consulting kommer att samarbeta med LE34 i Sverige och utgöra en resurs, främst med arbetet kring utbildningar och support.

Hör gärna av er direkt till deras Sverigekontor om ni vill veta mer om deras verksamhet i Sverige.

]]>
https://consulting.surell.se/microstation/le34-blir-bentley-channel-partner-i-sverige/feed/ 0
Dags att uppgradera till CONNECT https://consulting.surell.se/microstation/dags-att-uppgradera-till-connect/ https://consulting.surell.se/microstation/dags-att-uppgradera-till-connect/#respond Fri, 31 Aug 2018 08:25:02 +0000 http://consulting.surell.se/?p=2549

Skynda långsamt är en devis som man ofta gör klokt i att efterleva. I alla fall när det gäller att byta till nya versioner av programvaror. Och absolut om man är ett större företag som ständigt måste producera och leverera. Men förr eller senare måste man ta klivet, hur otäckt det än kan vara, om man inte vill bli frånåkt eller missa nya tekniska framsteg och möjligheter.

Detta gäller även oss som använder MicroStation. Nu har MicroStation CONNECT funnits i flera år, Bentley har släppt de flesta av sina större programvaror för den nya plattformen och MicroStation V8i utvecklas inte längre. Nu är det CONNECT som gäller!

Kom-igång-kurs

För att göra det lättare att komma igång, och för att få en inblick i nya finesser i CONNECT-versionen har vi tagit fram en 1-dagarskurs. Kursen är tänkt för er som har arbetat i MicroStation V8i och vill få en snabb och smärtfri övergång till CONNECT.

Vi kommer bl.a. gå igenom:

 • CONNECT Client
 • Nya molnbaserade funktioner (projekt, kurser, mm)
 • CONNECT Advisor
 • Det nya användargränssnittet
 • Backstage
 • Nya genvägar och kortkommandon
 • Display Rules
 • Item Types
 • Rapporter och tabeller
 • Nya utskriftsfunktioner
 • Functional components
 • Reality modeling

Anmäl er nu!

Tycker ni det här verkar intressant och vill ni få en rivstart ska ni gå in och gör en intresseanmälan. Vi återkommer via epost när vi vet hur många deltagare vi blir.

]]>
https://consulting.surell.se/microstation/dags-att-uppgradera-till-connect/feed/ 0
Hitta brännpunkterna på en ellips https://consulting.surell.se/microstation/hitta-brannpunkterna-pa-en-ellips/ https://consulting.surell.se/microstation/hitta-brannpunkterna-pa-en-ellips/#respond Tue, 24 Apr 2018 09:13:38 +0000 http://consulting.surell.se/?p=2522

Ibland kan lite grundläggande geometri spara mycket tid och arbete. En kund ska bygga en konstruktion i form av en stor ellips på stadens torg. För att minimera mätningarna på plats och samtidigt garantera den slutgiltiga formen behövde man ett enkelt sätt att kontrollera formen under byggprocessen. Efter lite letande på nätet (skolans geometrikunskaper sitter lite dåligt) hittade vi en lösning.

Vi vill kunna skapa följande ellips i fält på enklast möjliga sätt.

Enligt Wikipedia definieras en ellips på följande sätt:

En ellips är den geometriska orten för en punkt P, vars avstånd till två givna punkter (F1, F2), brännpunkterna, har en konstant summa.

Om vi har brännpunkterna kan man alltså använda ett snöre med samma längd som primäraxeln, i detta fall 20 meter. Knyter man fast detta snöre i brännpunkterna kommer man kunna rita en perfekt ellips.

Så hur hittar man då brännpunkterna eftersom MicroStation inte visar dessa?

Placerar man en cirkelbåge med samma radie som halva primäraxeln (10 meter) med centrum i toppen på sekundäraxeln kommer den att skära primäraxeln i brännpunkterna.

Så, nu behöver man alltså bara sätta ut positionen för brännpunkterna och skaffa ett snöre med rätt längd. Efter det kan man enkelt kontrollera konstruktionen under hela byggprocessen!

Tack Tom Lillhannus på Nynäshamns kommun för initiativ och ideér.

Följande video visar hela processen.

]]>
https://consulting.surell.se/microstation/hitta-brannpunkterna-pa-en-ellips/feed/ 0
Många nya järnvägsprojektörer redo för arbetslivet https://consulting.surell.se/microstation/manga-nya-jarnvagsprojektorer-redo-for-arbetslivet/ https://consulting.surell.se/microstation/manga-nya-jarnvagsprojektorer-redo-for-arbetslivet/#respond Wed, 04 Apr 2018 11:22:58 +0000 http://consulting.surell.se/?p=2508

Det är roligt att se hur järnvägssektorn växer, och behovet av duktiga projektörer verkar vara omättligt. Det är nu högsäsong för utbildningar på olika yrkeshögskolor och vi har avslutat två fantastiska kurser på Stockholms Tekniska Institut och Folkuniversitetet i Varberg. Snart drar även Nackademin i Stockholm igång sin kurs så till våren finns ett hundratal duktiga elever som slipat sina CAD-kunskaper (och mycket annat!).

Samtidigt anställer Sweco för fullt och jag har förmånen att få hjälpa även dessa projektörer till en rivstart in i sina nya projekt.

MicroStation hamnar ibland lite i skuggan av mer namnkunniga konkurrenter (ingen nämnd, ingen glömd) men inom järnvägssektorn har den blivit något av en de facto-standard och när järnvägssektorn växer så växer behovet av folk som kan behärska detta verktyg.

Det är roligt och stimulerande att få jobba med alla nyfikna och duktiga elever som snart kommer att vara ute och göras skillnad i Sverige!

]]>
https://consulting.surell.se/microstation/manga-nya-jarnvagsprojektorer-redo-for-arbetslivet/feed/ 0
Öppna höjddata från USGS https://consulting.surell.se/microstation/oppna-hojddata-fran-usgs/ https://consulting.surell.se/microstation/oppna-hojddata-fran-usgs/#respond Tue, 27 Mar 2018 17:55:21 +0000 http://consulting.surell.se/?p=2492 Tillgången till öppna data är en fråga som är ständigt aktuell. Nyligen presenterade stadskontoret rapporten “Hinder för att använda myndigheternas öppna data” som försöker identifiera några av de flaskhalsar och utmaningar som finns inom detta område.

En av myndigheterna som nämns i rapporten är Lantmäteriet. Lantmäteriet jobbar aktivt för att kunna tillgängliggöra sina data som öppna data men väntar idag på finansiering för att kunna fortsätta sitt arbete. Vi är många som hoppas på att höjddata, fastighetsdata och adressinformation lättare ska bli lätt tillgänglig för både utvecklare och användare.

I väntan på detta tänkte jag visa hur man i vissa fall kan få bättre data över Sverige om man istället tittar utomlands.

Lantmäteriet tillhandahåller idag öppna höjddata i form av en 50-metergrid. Denna kan laddas ner som GeoTiff eller textfiler. Vill man få bättre upplösning får man idag betala. D.v.s. om man inte vänder sig till U.S. Geological Survey.

U.S. Geological Survey

USGS har en webportal kallad Earth Explorer där man kan hämta en mängd dataset från hela världen. Focus ligger på satellitdata i olika former. Bl.a. finns höjddata över hela världen i form av en 30-metergrid. Det kanske inte låter så mycket bättre än vad Lantmäteriet kan erbjuda men det innebär trots allt 3 gånger högre upplösning. Skillnaden blir uppenbar när man zoomar in ordentligt.

Detta är kanske inte tillräckligt för detaljplanering men för mer övergripande visualisering av terrängen har detta material markant bättre upplösning än Lantmäteriets 50-metergrid.

Man ska dock vara medveten om att data inte är kalibrerade och det kan behövas lite handpåläggning, framförallt när man kombinerar flera intilliggande dataset.

När man hämtat data i form av GeoTiff kan man sedan bearbeta dessa för att skapa punktmoln, markmesh och mycket annat. I min test exporterade jag rasterfilerna till XYZ-filer med QGIS Desktop och skapade mesh från detta. Bentleys MicroStation Descartes kan också göra detta men den hade jag inte tillgång till.

Skapa ett konto hos USGS och botanisera bland alla data!

 

]]>
https://consulting.surell.se/microstation/oppna-hojddata-fran-usgs/feed/ 0