Intensivkurs för nyanställda

Vi har haft problem med formulären efter uppdateringen av WordPress.

Vi kommer att uppdatera detta snarast. Under tiden får ni skicka intresseanmälan via e-post: consulting@surell.se.

Detta är en intensiv 2 dagarskurs för nyanställda. Syftet är att kursen snabbt ska få in nyanställda i sina projekt. Kursen ger en god förståeelse för hur man använder MicroStation.

Kurser är planerade första tisdagen i varje månad. Om antalet deltagare blir för litet skjuts kurstillfället till nästa månad. Besked om månadens utbildning skickas senast en vecka innan till anmälda deltagare.

[Formulär]