Vi fokuserar på lösningar relaterade till Oracle Spatial och Bentley Systems CAD/GIS-program MicroStation och Bentley Map men är oberoende av leverantörer och mjukvaruplattformar. Vi har under 25 år arbetat med olika lösningar för kommuner. Det har bl.a. varit system för att ajourföra baskartor , skapa detaljplaner och samlingskartor.

Ett fungerande GIS-system ger användarna tillgång till rätt information vid rätt tillfälle och skapar de bästa förutsättningarna för att kunna fatta rätt beslut.

Olika projekt

FDO Reader för MicroStation

FDO Reader för MicroStation är en lösning för att läsa spatiella data från en mängd olika datakällor direkt från MicroStation. Lösningen bygger på det öppna API:et Feature Data Objects och ger användarna åtkomst till både geometrier och attribut för vidare bearbetning i MicroStation.

Lokal Vägdatabas

Vi har genom åren jobbat mycket tillsammans med Astando med projekt relaterade till Lokal Vägdatabas (LV) från Tekis AB. Detta är ett system som används av kommuner för att lagra väginformation och alla typer av data som kan kopplas till vägar eller en adress. Läs mer på Tekis hemsida.

I detta projekt har vi arbetat både med att ta fram en MicroStationklient och med underhåll och utveckling i Oracle Spatial.

Samlingskartan Stockholm

Vi har utvecklat produktionsklienten för Samlingskartan i Stockholm. Detta är en kartproduktionsklient baserad på Bentley Map och Oracle Spatial och utgör en verksamhetskritisk del av Stockholm Vattens verksamhet

Detaljplaner

Vi har vårt egen program Detaljplan för MicroStation. Detta är en produktionsklient för att skapa kompletta detaljplaner.

Läs mer om programmet

ISM-klient för MicroStation

Tillsammans med Spatial Technology (numera del av  Cartesia) har vi utvecklat stöd för att i MicroStation läsa, skriva och redigera data från ISM. Läs mer om ISM.

e-Adept

Inom projektet e-Adept har vi jobbat mycket med programstöd och laddning av gång- och cykelvägar. e-Adept är ett unikt samarbetsprojekt inom områdena navigering, reseplanering och larm. Projektet syftar till att skapa tjänster som kan öka tillgängligheten i samhället för äldre och för personer med funktionsnedsättningar. Läs mer på www.eadept.se.