FDO Reader för MicroStation är en applikation för att hämta geografiska data från en mängd olika spatiella datakällor direkt från MicroStation. Programmet finns tillgängligt för MicroStation V8i och MicroStation CONNECT.

FDO Reader gör det lätt att läsa in geometrier och attribut från databaser, ODBC-datakällor, shapefiler och många andra källor. Helt utan konfiguration. Vill man formatera data genom att ändra symbologi eller textutseende kan man självklart göra det. Data från flera olika datakällor kan kombineras till kartor som enkelt kan läsas in för valfritt område.

FDO (Feature Data Objects) bygger på ett öppet API (se fdo.osgeo.org) som kan användas för att läsa, skriva och administrera olika spatiella datakällor. Till detta API finns ett antal s.k. providers. Varje provider hanterar en datakälla och man väljer själv vilka providers man vill använda.

För närvarande finns följande providers:

 • Oracle Spatial
 • SQL Server
 • MySQL
 • PostGres
 • ArcSDE
 • Shape
 • SQLite
 • WFS
 • WMS
 • SDF (Autodesk geoformat)
 • ODBC
 • GDAL (open source raster)
 • OGR (open source vektor)

Med FDO Reader kan man använda de flesta av dessa providers. Eftersom MicroStation kan hantera WMS  själv finns för närvarande inget stöd för detta i läsaren.

FDO-version

För 32-bitarsversionen används FDO 3.6.0. Detta är den senaste versionen som använder .NET 3.5 vilket krävs för MicroStation v8i.

För 64-bitarsversionen används FDO 4.0.0.

Dokumentation

Dokumentation och installationsbeskrivning hittar ni på sidan MicroStation FDO Reader documentation.

Dataproviders

Dataproviders tillhandahålls via OSGeo.org, dvs  som öppen källkod. Dessa finns i 32-bitar och 64-bitarsversioner och kan hämtas på http://fdo.osgeo.org/content/downloads.

Följande providers har testats tillsammans med MicroStation FDO Reader.

Oracle Spatial

Man kommer snabbt och enkelt åt data i Oracle Spatial utan någon som helst bearbetning eller tillägg. Stödjer Oracle 9i, 10G, Oracle XE och 11g.

SQL Server

SQL Server hanterar spatiala data och FDO Reader kan ansluta till de senaste versionerna (testat på SQL Server 2017).

PostGres

Med tillägget PostGIS kan PostGres hantera spatiella data. MicroStation FDO Reader kan läsa dessa på samma sätt som data från Oracle Spatial.

Shape

Till skillnad från standard MicroStation som också kan läsa Shapefiler kan MicroStation FDO Reader  annotera och formatera data och även begränsa läsningen till data inom en vy eller ett fence.

ODBC

Via ODBC kan man komma åt punktdata i både Access och Excel. Om det finns en X- och Y-kolumn (eventuell Z) kan både geometri och attributdata läsas in och formateras.

FDO_Excel

Attribut

FDO Reader läser förutom geometrierna även in attributdata. Dessa lagras på samma sätt som MiroStation lagrar mycket annan attributinformation vilket bl.a. gör dem synliga i Element Information och tillgängliga i dialogen Items.

I MicroStation CONNECT bygger man vidare på detta koncept och attributen kan användas i rapporter, tabeller, Display Rules och för olika typer av sökningar.

FDO_items

Formatering

Data kan formateras vid uppläsning. Varje lager kan tilldelas olika egenskaper beroende på om lagret innehåller linjer, ytor eller punkter. Varje lager som har attributdata kan dessutom användas för att annotera data från valfri kolumn.

FDO_Symbology

Texter

Punktdata kan placeras som texter med data från valfritt attribut. Om något attribut innehåller rotation kan texten roteras. Även övriga geometrityper kan annoteras. I dessa fall använd mittpunkten för geometrin som placeringspunkt för texten.

2015-04-29_0931

Skapa kartor

Förutom att läsa olika datakällor kan MicroStation FDO Reader även använda sparade kartdefinitioner. Detta är filer som talar om vilka lager som ska läsas från olika datakällor och hur dessa ska formateras. Man kan skapa en karta bestående av information från en eller flera olika datakällor.

Varje lager kan ges olika symbologi och genom att definiera ett sökvillkor kan man begränsa urvalet till att endast läsa en delmängd av objekten.

Importformat

FDO Reader kan i nuvarande version importera kartdefinitioner från Topocad FDO. Hör gärna av er om ni har behov av fler importformat.

2D och 3D

Programmet läser både 2D- och 3D-geometrier. I denna version stöds punkter, linjer och ytor men inte solider. Man kan däremot skapa solider direkt vid läsning genom att höja (extrude) 2D-polygoner till solider förutsatt att det finns ett höjdattribut. Genom att använda 3D-celler kan punktgeometrier användas för att skapa 3D-data.

32 eller 64 bitarsversion

För MicroStation v8i används 32-bitarsversionen och för MicroStation CONNECT används 64-bitarsversionen. Eventuella databasklienter måste vara av samma typ som MicroStation FDO Reader, dvs använder man MicroStation V8i måste man ha en 32-bitars Oracleklient. Det samma gäller för ODBC.

Vill ni veta mer?


Hör av er om ni har ideér eller frågor kring FDO Reader för MicroStation.

Vi ser fram emot era synpunkter!

Kontakta oss