Vi har arbetat med MicroStation i mer än 20 år och kan hjälpa er med programutveckling, anpassningar, systemkonfiguration och utbildningar. MicroStation är ett kraftfullt program vilket också gör det komplext. Genom att hjälpa er att använda programmet på bästa sätt kommer både användare och systemansvariga att få en enklare och effektivare tillvaro.

Programutveckling

Vi har genom åren utvecklat många större och mindre lösningar för en mängd olika kommuner och företag. Det har varit kompletta kartproduktionssystem, anpassade utskriftslösningar och små användbara makron. Med dom rätta verktygen blir arbetet effektivare och felen minimeras.

Vi kan bl.a. hjälpa er med:

  • Kompletta systemlösningar
  • Anpassade ritfunktioner
  • Nya funktioner och kommandon anpassade för er verksamhet
  • Import och export av data i olika format

Vi utvecklar i samtliga miljöer som stöds av MicroStation vilket innebär, MDL, VBA, C++ och C#.

Det finns ett antal fria program att ladda ner på vår freeware-sida.

Anpassning

Inget program fungerar perfekt från start. Detta gäller i högsta grad ett CAD-program som MicroStation. Genom att se till att cellbibliotek, linjestilar och lager anpassas och menyer och paletter skapas, får man ett program som blir enklare att använda och som bidrar till enhetliga ritningar och högkvalitativa slutprodukter.

Systemkonfiguration

Få CAD-program kan anpassas på så många sätt som MicroStation. Det innebär möjligheter men också utmaningar.

  • Hur skapar man på bästa sätt en nätverksinstallation?
  • Företagsstandarder ska användas samtidigt som användaren behöver olika resurser för olika projekt och verksamheter.
  • Hur garanterar man att alla använder samma celler?
  • Var sparas inställningar?
  • Mina exporter till dwg blir inte som jag tänkt mig.

Genom att  gå igenom verksamhetens behov och förutsättningar kan man skapa en pålitlig och fungerande MicroStationmiljö som garanterar rätt inställningar i alla lägen. Detta skapar  nöjda användare som ser möjligheter istället för problem.

Utbildning

Genom att utbilda användarna i det dom faktiskt kommer att jobba med skapar man rätt förutsättningar för att den investering man gjort i programvara och datorer också blir lönsam i slutändan. Vi håller både grundutbildningar, kurser för systemadministratörer anpassade workshops där man tillsammans fokuserar på valda delar av programmet.

Läs mer om våra utbildningar

Försäljning

Vi arbetar tillsammans med LE34 som är återförsäljare för Bentley Systems i Skandinavien och kan därför erbjuda hjälp med inköp av alla typer av Bentleyprogram och tjänster.