Inget program är bättre än sina användare. När man behärskar sitt arbetsredskap blir man som användare tryggare och mer effektiv och de investeringar som gjorts i personal och programvara blir snabbare lönsamma. Vi håller grundutbildningar, kurser för systemadministratörer och anpassade workshops där man tillsammans fokuserar på valda delar av programmet. Vi utbildar även i järnvägsspecifika program som BVADM, TRVADM och TRVADM_PW.

Surell Consulting är Sveriges mest erfarna utbildningsföretag för MicroStation och har genom åren utbildat användare över hela landet. Vi är dessutom de enda som har ett helsvenskt kursmaterial för alla våra utbildningar.

Några kommentarer

Jag tyckte att kursen var väldigt bra upplagd. Perfekt kombination av prat och övningar! – Kristian Halef, Grontmij

Jag har nu fått in alla kursutvärderingar. Alla är mycket nöjda! – Julia Björklund, Stockholms Stadsbyggnadskontor

Tack för den spännande kursen. Jag uppskattar den verkligen! – Yeasmeen Khaleda, Sweco Civil

Jag känner att jag har utvecklats enormt och nått de mål jag satt upp. Tack för en bra kurs! – Jude Eriwala, student

Kurser

Förutom nedanstående kurser kan vi även erbjuda anpassade kurser och workshops. Hör av er så tar vi fram något som passar er!

Distanskurser

Nu kör vi även många utbildningar på distans!

Distanskurser

Alla distanskurser bokas via denna länk.

Distanskurserna har samma innehåll som övriga utbildningar men hålls via Zoom. Kursmaterial och övningar är det samma.

Pris beroende på kurs

Schemalagd kurs

Ingen öppen kurs är planerad för närvarande.

Se om det finns någon distanskurs i schemat som passar.

Pris beroende på kurs

MicroStation Grundkurs

Kursen tar bl.a. upp följande ämnen:

Användargränssnitt och menyer, vyhantering, AccuDraw, snappning, lagerhantering, skapa och redigera, fence och urval, texter, celler, måttsättning, referensfiler, utskrifter. Kursen är inriktad på 2D men tar även upp vissa grundläggande 3D-begrepp.

Efter avslutad kurs ska användaren kunna använda MicroStation i sitt dagliga arbete.

I kursavgiften ingår tryckt kursmaterial, lunch och fika.

Kursinnehåll:  MicroStation CONNECT Grundkurs Innehall

Övningsfiler: Övningar Grundkurs

3 dagar

13.200 kronor

MicroStation Intensivkurs

Detta är en intensivkurs fokuserad på att snabbt få nyanställda in i sina projekt. Kursen är en något nedkortad version av MicroStation Grundkurs där vi håller ett lite högre tempo och fokuserar helt på 2D.

Efter avslutad kurs ska användaren kunna använda MicroStation i sitt dagliga arbete.

I kursavgiften ingår tryckt kursmaterial, lunch och fika.

2 dagar

8.800 kronor

Introduktion 3D

Kursen tar bl.a. upp följande ämnen:

Grundläggande begrepp, AccuDraw i 3D, vyhantering, displaydjup, klippvolymer, solider, ytor och mesh, terrängmodeller, drapering, 3D-PDF, grundläggande visualisering.

Efter avslutad kurs ska användaren kunna använda MicroStation för att skapa, redigera och hantera information i 3D.

I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial, lunch och fika.

Kursinnehåll: Utdrag ur kursdokumentationen

2 dagar

8.800 kronor

Kom igång med CONNECT

Det här är en kurs för er som snabbt vill komma igång med MicroStation CONNECT Edition. Vi går igenom det nya användargränssnittet, projekthantering och flera nya funktioner och finesser.

I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial, lunch och fika.

Kursinnehåll: Utdrag ur kursdokumentationen

1 dag

4.500 kronor

Konfiguration av MicroStation CONNECT

Kursen vänder sig till systemadministratören och andra som vill kunna konfigurera och anpassa MicroStation CONNECT Edition i en nätverkmiljö. I kursen ingår bl.a.:

Översikt av den nya mappstrukturen, genomgång av olika resurser, hur används konfigureringsfiler, konfigureringsvariabler och syntax, anpassning av användargränssnittet.

Kursinnehåll: MicroStation CONNECT Konfiguration – Innehåll

1 dag

4.500 kronor

Utbildning hos kund

Vi kan hålla samtliga utbildningar på plats hos kund om så önskas. Dessa utbildningar kan även anpassas efter era önskemål.

I detta fall står beställaren för kurslokal, programvaror och utrustning.

Kursavgiften är i detta fall reducerad med 10 %!

Kostnader för resa och uppehälle kan tillkomma.

Efter överenskommelse