skip to Main Content
Utbildning

Kursanmälan

Tider för kurserna meddelas när ett tillräckligt antal deltagare är anmälda. Ange gärna om ni har önskemål om datum. När ett kursdatum är bestämt kommer en kursbekräftelse att skickas ut med detaljerad information om kursplats, tider etc.

Om utbildningen hålls hos kund kan kostnader för resa och uppehälle tillkomma.

Back To Top