Visualisering kan användas i alla delar av ett projekt. Det kan vara ett sätt att kommunicera en idé, presentera olika alternativ eller en slutgiltig design. En realistisk 3D-modell är lika värdefullt oavsett om det rör sig om hela stadsdelar, enskilda byggnader eller en ny produkt.

Bilder säger mer

Människan är visuell och det går lättare att ta till sig information om den känns bekant. Det innebär att det ofta är lättare att förstå en bild eller ett fotografi, än att försöka tolka en traditionell ritning. Detta faktum gör visualisering till ett mycket effektivt sätt att kommunicera ideér.

Utforska olika alternativ

Blir det för mörkt med nuvarande fönster? Kommer huset att skugga grannens uteplats? Vilken färg och vilket material fungerar bäst? Det är några frågor som en visualisering kan svara på.

Snabbaste vägen från idé till resultat

I MicroStation kan man både kan skapa modellerna och göra visualiseringarna i samma program vilket gör det lätt att göra ändringar och testa alternativ i dialog med beställaren.

Vi kan utgå från traditionella 2D-ritningar eller färdiga 3D-modeller. Vill ni, skapar vi modellerna direkt från era idéer!  Vi kan även hjälpa er med att ta fram solstudier, fotomatchning och skapa 3D-pdf-filer.

Bilderna nedan visar en typisk process där vi utgår från befintliga 2D-ritningar och bygger upp en komplett 3D-modell över både interiör och exteriör.

Ytterligare exempel

Nedan följer lite fler exempel i olika skalor. En del mer verklighetsförankrade än andra.