Object Manager

De flesta CAD-användare använder bara en bråkdel av möjligheterna i programmet och vill därför ha snabb och tydlig ingång till de viktigaste funktionerna. För systemansvariga å andra sidan gäller det att få användarna att utföra arbetsuppgifterna på samma sätt och följa en gemensam standard. För att möta dessa behov har vi tagit fram programmet Object Manager.

Enkelhet

Med Object Manager kan man enkelt skapa ett enhetligt användargränssnitt för de arbetsflöden och kommandon som behövs för det dagliga arbetet. Detta gäller oavsett om man använder ren MicroStation eller kör något tilläggsprogram eftersom programmet gör det möjligt att koppla valfria kommando till objekten.

2014-05-07_1505

Object Manager är enkelt. Tanken är inte att det ska kunna allt eller vara en utvecklingsmiljö utan ett skal som förenklar användarupplevelsen och garanterar att standarder följs. Ju bättre grundstruktur som finns (lager, Element Templates mm) ju lättare kan man skapa en fungerande miljö.

Objektlistan

Motorn i Object Manager är en textfil som innehåller alla objekt. Detta är en xml-fil som antingen kan redigeras för hand eller direkt i programmet. Vid uppstart laddas automatisk önskad objektlista men man kan byta objektlista när som helt för att hantera olika arbetsflöden. När en ny objektlista läses in ändras även den logotyp som är kopplad till filen (se nedan).

Objektegenskaper

Varje objekt i objektlistan tilldelas olika egenskaper.

  • Namn (obligatoriskt) – detta är det namn som syns i listan
  • Objektskod (valfritt) – koden kan kopplas som attribut till de placerade objekten
  • Objektstyp (valfritt) – detta styr ikonen i listan
  • Kommando (valfritt) – valfri keyin som körs
  • Element Template (valfritt) – aktiveras för att styra symbologi och lager
  • Cell (valfritt) – för placering av celler
  • Text (valfritt) – valfri text som kan placeras i stället för namnet

 

Man behöver aldrig ange mer information är nödvändigt. Anger man endast ett namn kommer namnet att placeras som en text. Anger man ett cellnamn kommer cellen att aktiveras. Finns en Element Template angiven kommer den aktiveras innan placering. Finns ett kommando kommer det att skickas som en keyin. På detta sätt kan man välja hur mycket information som ska anges för varje objekt. För maximal kontroll rekommenderas att man använder Element Templates.

Redigera objektlistan

När man klickar på ikonen “Redigera objektlista” visas objektattributen i dialogens nederdel.

2014-05-07_1505

När redigering är aktiverad kan man redigera egenskaper, flytta runt objekt i listan med drag & drop, skapa och radera objekt. I redigeringsläge körs inga kommandon. När redigeringen är klar kan den nya listan sparas.

Även om objektlistan kan redigeras i en vanligt texteditor rekommenderas att man använder dialogboxen.

Anpassa befintlig grafik

Man kan även ändra egenskaperna för befintlig grafik genom att först markera önskade element i filen och sedan välja ett objekt ur listan. De valda objekten kommer då att få det utseende som är knutet till det valda objektet. För att inte koda om element av misstag måste man först aktivera ikonen “Ändra Symbologi” i ikonraden.

Anslut objektkod

Denna funktion är inlagd för att ge stöd för olika typer av rapportfunktioner. När ikonen “Anslut objektkod” är aktiverad kommer objekten som skapas få objektkoden ansluten som attribut. Detta gör det möjligt att skapa olika typer av rapporter och innehållsförteckningar.

Anpassa utseendet

För bättre kunna integrera programmet i verksamheten kan man ange valfri bild i fönstrets övre del. Detta gör att programmet tydligt signalerar vilken som är användare av programmet; Eldragning, Detaljplan, Parkskötsel, Mekanik eller något annat.

2014-05-07_1545

Med programmet följer ett antal färdiga loggor. Vill man istället använda egna bilder går det också bra. Ange bara önskad jpg-fil i textfilen.

Anpassad för olika språk

I dagsläget är Object Manager anpassat för svenska och engelska. Programmet känner automatisk av språkinställningar men det går även att låsa språkval via en konfigurationsvariabel.

Teknisk information

Object Manager är en C# .Net plugin. Dessa fungerar ungefär som mdlprogram, dvs alla funktioner finns tillgängliga som kommandon i MicroStation. .Net har vissa begränsningar när det gäller rättighet att köra program från nätverksdiskar vilket gör att vi rekommenderar att programmet installeras lokalt på datorns C-disk.

Hur får ni tag på Object Manager?

Inom kort kommer jag aktivera en webbutik där programmet kan köpas direkt via denna webbplats. Innan detta är på plats får ni gärna kontakta oss direkt för mer information.

Eposta till:consulting_AT_surell.se.