skip to Main Content

Display Sets

Något jag har upptäckt först på senare tid är Display Sets. Display Sets kan användas i senare versioner av MicroStation och används för att endast visa ett urval av element. Ofta när man vill begränsa vad som syns på skärmen…

Read more

Om Arkivet

Välkomna till Arkivet! Vi stöter hela tiden på olika utmaningar i vårt arbete. I arkivet försöker vi samla de dokument, tips och kommentarer som kommit fram som svar på dessa frågeställningar.

Read more

Placera koordinatkryss

CrdCross är ett MDL-program som placerar ut koordinatkryss med eller utan koordinatinformation. Programmet fungerar för V8, XM och V8i. CrdCross kan användas för att placera ut enstaka kryss eller fylla området inom ett fence. En komplett dokumentation finns tillsammans med programmet.…

Read more

Ersätt text automatiskt

TextReplace är ett MDL-program som ersätter texter automatisk. Programmet kan ersätta filnamn, datum, koordinater och även skapa listor med anslutna referensfiler för dokumentation. Programmet känner igen följande nyckeltexter: [one_half] $DATETIME$ $X-COORD$ $Y-COORD$ $FILEPATH$ $FILENAME$ $FILEEXT$ $RFPATH$ $RFDIR$ $RFNAME$ [/one_half] [one_half_last]…

Read more
Back To Top