skip to Main Content

Ersätt text automatiskt

TextReplace är ett MDL-program som ersätter texter automatisk. Programmet kan ersätta filnamn, datum, koordinater och även skapa listor med anslutna referensfiler för dokumentation. Programmet känner igen följande nyckeltexter: [one_half] $DATETIME$ $X-COORD$ $Y-COORD$ $FILEPATH$ $FILENAME$ $FILEEXT$ $RFPATH$ $RFDIR$ $RFNAME$ [/one_half] [one_half_last]…

Read more
Back To Top