skip to Main Content

Anpassningar för Trafikkontoret

Jag avslutade nyligen ett projekt mot Trafikkontoret i Stockholm (tack Karahan Inevi och Patrik Backentoft). Trafikplaneringen använder MicroStation för att dokumentera bland annat trafiksignaler men hämtar kartunderlag från ett annat system. Detta innebär att man måste importera dwg-filer som inte…

Read more

Nytt stöd för järnvägsplaner

Vi har nyligen avslutat implementering av en ny konfiguration för skapande av järnvägsplaner för Sweco. Konfigurationen är avsedd att användas tillsammans med MicroStation CONNECT och kommer att göra det både enklare och snabbare att skapa enhetliga järnvägsplaner. Projektet är dessutom…

Read more

TRVADM för ProjectWise

BVADM har länge varit standard när man använt MicroStation i järnvägsrelaterade projekt mot Trafikverket. För de kunder som arbetade mot ProjectWise fanns även PWADM som erbjöd liknande funktionalitet. Båda dessa program har fungerat mycket bra men är utvecklade för MicroStation…

Read more
Back To Top