skip to Main Content

Item Types och arrayer

Då var det dags för ytterligare ett "lägg-upp-för-att-komma-ihåg-inlägg". Förhoppningsvis kan det även vara till hjälp även för er andra. Attribut i form av Item Types har ju kommit att bli något av fundamentet för mycket funktionalitet i MicroStation CONNECT. Förutom…

Read more

Anpassningar för Trafikkontoret

Jag avslutade nyligen ett projekt mot Trafikkontoret i Stockholm (tack Karahan Inevi och Patrik Backentoft). Trafikplaneringen använder MicroStation för att dokumentera bland annat trafiksignaler men hämtar kartunderlag från ett annat system. Detta innebär att man måste importera dwg-filer som inte…

Read more
Back To Top