skip to Main Content

Öppna höjddata från USGS

Tillgången till öppna data är en fråga som är ständigt aktuell. Nyligen presenterade stadskontoret rapporten "Hinder för att använda myndigheternas öppna data" som försöker identifiera några av de flaskhalsar och utmaningar som finns inom detta område. En av myndigheterna som nämns i…

Read more

FDO Reader for MicroStation CONNECT

An updated version of FDO Reader for MicroStation CONNECT is available! FDO Reader is the easiest way to get spatial data into MicroStation. FDO Reader is based on the open API Feature Data Objects which also includes providers for most spatial data sources.…

Read more
Back To Top