skip to Main Content

Element Selection

Visste ni att det är skillnad på att att markera element beroende på vilken riktning man drar muspekaren när man markerar? Om man drar från vänster till höger när man ska fånga in sina element gäller inside, dvs endast element…

Read more

Lageregenskaper

Man lär så länge man lever. Härom dagen hittade jag ett nytt sätt att se vilka typer av element som finns på ett lager. Det finns många olika sammanhang där det är av intresse att veta vilka elementtyper som finns…

Read more

Display Sets

Något jag har upptäckt först på senare tid är Display Sets. Display Sets kan användas i senare versioner av MicroStation och används för att endast visa ett urval av element. Ofta när man vill begränsa vad som syns på skärmen…

Read more

Placera koordinatkryss

CrdCross är ett MDL-program som placerar ut koordinatkryss med eller utan koordinatinformation. Programmet fungerar för V8, XM och V8i. CrdCross kan användas för att placera ut enstaka kryss eller fylla området inom ett fence. En komplett dokumentation finns tillsammans med programmet.…

Read more

Ersätt text automatiskt

TextReplace är ett MDL-program som ersätter texter automatisk. Programmet kan ersätta filnamn, datum, koordinater och även skapa listor med anslutna referensfiler för dokumentation. Programmet känner igen följande nyckeltexter: [one_half] $DATETIME$ $X-COORD$ $Y-COORD$ $FILEPATH$ $FILENAME$ $FILEEXT$ $RFPATH$ $RFDIR$ $RFNAME$ [/one_half] [one_half_last]…

Read more
Back To Top