Varning om man lämnar en BM-fil med osparade ändringar.

Varning om man lämnar en BM-fil med osparade ändringar.