skip to Main Content

Anpassningar för Trafikkontoret

Jag avslutade nyligen ett projekt mot Trafikkontoret i Stockholm (tack Karahan Inevi och Patrik Backentoft). Trafikplaneringen använder MicroStation för att dokumentera bland annat trafiksignaler men hämtar kartunderlag från ett annat system. Detta innebär att man måste importera dwg-filer som inte…

Read more
Back To Top