Förfina era urval

Här kommer ännu ett tips om hur man kan anpassa användargränssnittet i MicroStation för att plocka fram olika användbara inställningar. Anpassa Element Selection När man startar kommandot  Element Selection visas följande i Tools Settings. Klickar man på den svarta triangeln expanderar dialogboxen och…

läs mer