skip to Main Content

Anpassa QuickInfo

Ni vet väl att man kan få snabbinfo om ett element genom att använda Alt-Högerklick när musmarkören är över ett element? Detta kommando visar en kortversion av den information man får om man väljer Element Info. För muspekaren över ett element och…

Read more

Sätt Snap Mode i Preferences

Normal följer inställningarna för snappläget med filen. Detta innebär att olika filer kan ha olika snapplägen när man öppnar dem. Ibland är detta precis vad man önskar eftersom ett visst snappläge är att föredra vissa filer/ritningar. Problemet detta precis som med…

Read more

Object Manager

De flesta CAD-användare vill ha ett enkelt och tydligt användargränssnitt, framförallt för de arbetsuppgifter som utförs ofta.  En gång i tiden hade MicroStation ett program som hette Settings Manager. De gjorde det möjligt att skapa menyer där man för varje objekt kunde…

Read more
Back To Top