skip to Main Content

Skippa projektval i SS4

I senaste versionen av MicroStation v8i (ss4) har man lagt till stöd för samma typ av connected projects som används i MicroStation CONNECT. Detta gör att man vid uppstart blir ombedd att ange ett projekt vilket snabbt blir irriterande om man inte…

Read more
Back To Top