Redigera attributdata i Excel

  • 2019-03-07
  • BIM

I senaste CONNECT versionen Update 11 finns en väldigt spännande nyhet. Den ligger inlagd som Technology Preview vilket innebär att den förhoppningsvis kommer att finnas med i kommande versioner.

Funktionaliteten kallas Item Type Excel Import/Export och innebär att man kan exportera attributdata till Excel, göra uppdateringar och sedan importera dessa till sin ritning igen. Man kan även exportera och importera attributdefinitioner (Item Types). Detta gör det bl.a. möjligt att ha generiska attribut på sina objekt (celler) vilka sedan kan massuppdateras i Excel och laddas tillbaks till ritningen.

Som ett exempel tänkte jag visa hur detta kan användas för att lägga detaljerad information på objekten i en larmprojektering.

I ritningen har man placerat ut all utrustning (IR-detektorer, kameror mm). Alla objekt har generiska utrustningsattribut som finns kopplade till cellerna i cellbiblioteket. Dessa läggs automatiskt på objekten när man placerar cellerna.

Tar man ut en utrustningsrapport i MicroStation kan det se ut så här (hur man skapar rapporter kan ni läsa här).

Den enda specifika informationen är Namn som finns kopplad på de olika cellerna i cellbiblioteket.

Nu är det dags för upphandling och man vill ha detaljerad information med fabrikat, leverantör och pris. Detta kan man enkelt göra i Excel där man kan pröva olika alternativ för att hitta den bästa lösningen.

Dags att exportera!

Exportera attribut

Detta gör man via fliken Attach. Där finns toolboxen Item Types och det nya verktyget Import/Export.

Väljer man detta öppnas följande dialogbox.

Välj Export Instances och ange önskad mapp för exporten. Detta exporterar attributen för alla element som har Item Typeinformation. Varje attributtyp (Item Type) får en egen Excelfil. I detta exempel skapas en fil som heter Utrustning.xlsx.

Öppnar man Excelfilen ser man attributen tillsammans med ett elementid. Detta används vid importen för att koppla informationen till rätt element.

Nu kan man söka runt i leverantörsdatabaser och hitta de fabrikat och modeller som är lämpliga och uppdatera Excelarket.

Nu är det dags att importera informationen tillbaks till ritningen.

Importera attribut

Välj funktionen Import/Export och klicka i Import.

Eftersom Excelfilen innehåller element-ID kan MicroStation uppdatera elementen med den nya informationen.

Nu har all utrustning fått den nya detaljerade informationen!

 

Jag kan se många olika användningsområden för detta. Bl.a. kan man importera CoClassdefinitioner från Excel för att skapa Item Types för sina olika komponenter.

This Post Has One Comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.